Usluga osigurava

sigurnost i zaštitu, fleksibilnost, uštedu, komunikaciju

Dinamika savremenog poslovanja nameće sve zahtevnije i fleksibilnije komunikacijske standarde. Pravovremena i kvalitetna informisanost, kao i efikasna i besprekorna komunikacija unutar firme i izvan nje, prema globalnom poslovnom okruženju, nužni su preduslovi veće produktivnosti i samim tim konkurentnosti.
U tom smislu, važan segment unapređenja poslovanja predstavlja upotreba informatičkih i mrežnih tehnologija u poslovanju.

Kao odgovor na sve ove zahteve DEL Systems vam nudi uslugu virtualne privatne mreže (VPN).Usluga VPN-a predstavlja komunikacioni model koji omogućava fleksibilnije i ekonomičnije komuniciranje unutar jedne firme ili unutar jednog partnerskog poslovnog okruženja. Virtuelna privatna mreža omogućava sigurno i zaštićeno povezivanje, kako udaljenih računarskih mreža u sklopu jedne firme, tako i pristup strateškim poslovnim partnerima.

U slučaju VPN veza, koriste se napredne tehnologije enkripcije i tunelisanja, koje omogućavaju bezbedno povezivanje mreža preko drugih mreža, kao što je internet. Takav način povezivanja omogućava jednostavne nadgradnje i promene.
Ukoliko su geografski udaljene računarske mreže na teritoriji opštine Čačak, VPN konekciju možete ostvariti preko DEL systems-ove infrastrukture.

Sigurnost i zaštita

Sigurnost i kvalitet usluge temeljena na IP/MPLS tehnologiji

Fleksibilnost

Mreža je kreirana prema vašim potrebama i aplikacijama.

Ušteda

Virtualna mreža se uspostavlja kroz DEL SYSTEMS infrastrukturu.

Komunikacija

Olakšava komunikaciju među zaposlenima nezavisno o tome gde se nalaze.