Korišćenje ovog sajta je određeno polisama, uslovima i zahtevima korišćenja, kao što je dole naglašeno.

Obaveštenja o zaštiti autorskih prava i zaštitnog znaka

Kompletan sadržaj ovog sajta kao i grafika su zaštićeno vlasništvo DEL Systems-a, izuzev gde je to naglašeno, kao i znakovi i logotipi firme. Drugi proizvodi i imena kompanija pomenutih na sajtu mogu biti zaštićeno vlasništvo svojih vlasnika.

Izuzeće od garancija

INFORMACIJE, MATERIJALI, USLUGE I PROIZVODI POMENUTI NA OVOM SAJTU MOGU IMATI NETAČNOSTI ILI ŠTAMPARSKE GREŠKE. DEL SYSTEMS MOŽE UNETI IZMENE ILI POBOLJŠANJA U OVAJ SAJT BILO KAD. MATERIJALI NA OVOM SAJTU SU IZNETI KAKVI JESU I NEMAJU GARANCIJE BILO KAKVE VRSTE, BILO POMENUTE ILI NE, I KOLIKO GOD TO DOZVOLJAVA ODNOSNI ZAKON, DEL SYSTEMS SE ODRIČE SVIH GARANCIJA U VEZI SA POGODNOŠĆU MATERIJALA ZA BILO KAKVU SVRHU. DEL SYSTEMS NE GARANTUJE DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE NA OVOM SAJTU BITI BEZ GREŠAKA, DA ĆE GREŠKE BITI OTKLONJENE ILI DA OVAJ SAJT ILI SERVER NA KOME SE NALAZI NISU ZARAŽENI VIRUSIMA ILI DRUGIM ŠTETNIM KOMPONENTAMA. DEL SYSTEMS NE GARANTUJE ILI ZASTUPA BILO KAKVO GLEDIŠTE U VEZI SA UPOTREBOM ILI REZULTATIMA UPOTREBE MATERIJALA NA OVOM SAJTU U VEZI SA TAČNOŠĆU, POUZDANOŠĆU, ILI NEČIM DRUGIM.

DEL Systems neće biti odgovoran za:

Sadržaj neke komunikacije, poruke ili informacije poslate DEL Systems-u od vaše ili strane trećih lica; sadržaj web sajta koji nije pod vlasništvom DEL Systems-a a u koji se može pristupiti iz ovog sajta na direktan ili indirektan način; štetu ili povrede nastale usled pada performansi, grešaka, smetnji, defekata, zastoja u funkcionisanju, virusa ili nečeg sličnog; i bilo kojih direktnih, indirektnih, slučajnih, naročitih i drugih šteta proisteklih bilo iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog sajta, čak iako je DEL Systems obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta.

Oslobađanje

Slažete se da oslobodite DEL Systems, njegove rukovodioce, predstavnike, zaposlene, agente odgovornosti od svih potraživanja, zahteva šteta i troškova (uključujući advokatske troškove) koji proističu ili su u vezi sa vašim korišćenjem ovog web sajta ili bilo kakvog nezakonitog kršenja ovog sporazuma.

Ograničena dozvola

Ovaj web sajt je za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Osim gde je to posebno naglaseno, ne smete modifikovati, kopirati, distribuirati prikazivati, izvoditi, reprodukovati, koristiti, objavljivati, licencirati, praviti izvedene radove ili prodavati podatke sadržane u sistemu, našem web sajtu kao celom softveru, proizvode ili usluge dostupne putem ovog sistema. Dobijate ne-ekskluzivnu ne-prenosivu dozvolu da koristite ovaj sistem samo pod ovim dogovorom.

Ova dozvola nije i prodaja vlasničkih prava. DEL Systems-ov web sajt možete koristiti samo vi i ne možete rentirati, pozajmljivati, pod-licencirati ili prebacivati web sajt ili njene podatke obuhvaćene ovim sporazumom nikome drugom. Ne smete razvijati ili derivisati za komercijalnu upotrebu podatke bilo u mašinskoj ili nekoj drugoj formi koji su sadržani na ovom web sajtu. Ne smete slati ili čuvati ove podatke u nekoj elektronskoj mreži koju koristi više od jednog korisnika osim ako niste dobili pismenu dozvolu od DEL Systems-a.

Zakon

Uslovi i zahtevi korišćenja će biti kontrolisani od strane zakona koji važe u Republici Srbiji bez obzira na konflikte i principe zakona i osporavanja bilo koje vrste koja mogu nastati između vas i DEL Systems-a ili njegovih saradnika. Ovim sajtom upravlja DEL Systems. DEL Systems ne tvrdi da je sadržaj ovog sajta pogodan za upotrebu na drugim lokacijama. Ako pristupite ovom sajtu sa drugih lokacija činite to na spostvenu odgovornost i podložni ste lokalnim zakonima.

Pouke

Zbog prirode ovog dogovora, razumate i shvatate da u slučaju finansijskih šteta DEL Systems ima pravo na odgovarajuću nadoknadu ako ih vi nanesete.

Odricanje

Nijedno odricanje od strane DEL Systems-a ne može se smatrati kao odricanje od postupaka proistaklih iz kršenja nekog dogovora.

Samostalnost odredbi

Svaka odredba ovog dogovora se smatra samostalnom prilikom primene, čak iako se neka od odredbi pokaže kao neprimenjiva u nekim okolnostima. Ako se pred sudom pokaže da ovaj dogovor ne može biti primenjiv, prilikom njegovog primenjivanja vodiće se računa o namerama i interesima stranaka u dogovoru.

Dogovor u celosti

Ovi Uslovi i zahtevi korišćenja dovršavaju ceo dogovor između DEL Systems-a i vas. Svaka izmena u Uslovima i zahtevima korišćenja mora biti pismena i potpisana od obe strane.

Kontaktne informacije

Ako imate pitanja u vezi ovih uslova i zahteva korišćenja, kontaktirajte nas.