Ukoliko želite da se priključite na

POSLOVNU MREŽU

pozovite nas i proverite dostupnost pristupnim tačkama!

Pokrivenost

Tehnički preduslov za uspostavljanje konekcije ka našoj Poslovnoj mreži je da se vaša firma nalazi u užem delu grada Čačka. Nakon određivanja mogućnosti povezivanja sa našim pristupnim tačkama, predložićemo vam neophodan korisnički komplet opreme potreban za uspostavljanje veze sa našom mrežom.

Ukoliko ste saglasni sa uslovima datim u ugovoru, naš tehnički tim će vam u roku od dva dana stvoriti sve potrebne uslove za korišćenje DEL Systems-ove Poslovne mreže.

Status funkcionalnosti mreže se monitoriše non-stop, čime imamo uvid u stanje operativnosti naših linkova kao i linkova naših klijenata, što nam pomaže da veoma brzo reagujemo u slučaju kvarova na sistemu.

Od svih tehnologija za prenos podataka, optičke mreže pružaju simetričan kapacitet, velike brzine, visok stepen pouzdanosti u radu.
Namenjena poslovnim korisnicima za umrežavanje svojih dislociranih lokalnih računarskih mreža u virtualne privatne mreže, kao i za obezbeđivanje stalne veze sa internetom.

Poslovna mreža nudi priliku kompanijama koje žele da strateški unaprede svoje poslovanje, ostvaruju veće prihode i smanjuju troškove poslovanja koristeći savremenu tehnologiju.

DEL Systems će u potpunosti iskoristiti vašu investiciju u ljude, procese i IT sektor, priliku stvorenu novim tehnologijama i izaći u susret svim potrebama, kako vašim, tako i vaših zaposlenih i klijenata.