about us

Firma DEL Systems iz Čačka registrovana je 2003. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću čija je osnovna delatnost – telekomunikacije, odnosno projektovanje i realizacija aplikativnih rešenja za potrebe komunikacija, računarskih mreža i distribuiranih prenosa podataka.

Sa filozofijom zasnovanom na ponudi "proizvođač nije unapred određen", pružamo potpuno integrisana tehnička rešenja zasnovanim na realnim potrebama klijenata.

Rešenja za Vaše poslovne potrebe ne bi trebalo da budu ograničena na samo jednog proizvođača - ukoliko to naravno nije najoptimalnije rešenje za njihov posao. Verujemo da klijenti treba da imaju izbor na svakom nivou mrežnog razvoja i naša ponuda opreme i usluga odražava ovo uverenje.Smatramo da dobro dizajnirana, potpuno integrisana infrastruktura, ključna za uspešno obavljanje posla, a to je ono što nudimo.

about

Od svog osnivanja razvili smo svoju pristupnu mrežu na teritoriji opštine Čačak, trenutno namenjenu za poslovne korisnike, sa ciljem da se pospeši i olakša komunikacija između privrednih objekata i olakša pristup globalnim informacijama putem Interneta.

DEL Systems-ova rešenja su prvenstveno namenjena kompanijama koje žele da strateški unaprede svoje poslovanje, ostvaruju veće prihode i smanjuju troškove poslovanja koristeći savremenu tehnologiju u vidu poslovnih aplikacija.

Naša uloga u konsaltingu je zasnovana da DEL Systems-ovoj primarnoj osobini, našem kombinovanom znanju o poslovanju i tehnologiji. Mi imamo znanje koje je neophodno za razvoj aplikacija u dobu digitalne ekonomije.

Upotrebom različite računarske opreme i softvera u okviru jednog informacionog sistema, naše iskustvo može biti od velike pomoći pri dovođenju svih komponenti u jednu funkcionalnu celinu.

Radićemo zajedno sa vama da dobijemo prikaz vaših trenutnih sistema, iskoristiti naše znanje da vam ispunimo trenutne potrebe, i potom vam pomoći da krenete u korak sa tehnologijom.